april 16 2017 0Comment
asbestinventarisatie blijham

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. Gebouweigenaren zullen deze daken voor die tijd op eigen kosten moeten laten verwijderen. 

“We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken”, aldus staatssecretaris Mansveld, die het voorstel indiende. Mansveld wil met de maatregel voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. “Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod”, aldus de staatssecretaris.

Subsidieregelingen
Voor het verwijderen van asbest kunnen gebouweigenaren wel aanspraak maken op subsidieregelingen. Hier is minimaal 75 miljoen euro voor beschikbaar.

Asbesthoudend materiaal in contact met de buitenlucht
Het verbod gaat alleen gelden voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals het geval is bij golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals dakbeschot of isolatiemateriaal onder de dakbedekking, wordt niet verboden. Het aankomende verbod heeft vooral gevolgen voor de agrarische sector. Ruim driekwart van de asbestdaken is namelijk in deze sector te vinden.