april 16 2017 0Comment
asbestverwijdering blijham

Gemeenten laten het afweten in aanpak verwijdering asbestdaken

De meeste grote gemeenten hebben geen idee waar in hun regio asbestdaken liggen, laat staan of die een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dat blijkt uit een enquête die Kassa heeft gedaan onder de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben slechts 8 de asbestdaken op woningen in kaart.

Televisieprogramma Kassa besteedde zaterdag 4 februari aandacht aan de problemen waar vele duizenden eigenaren van woningen tegenaan lopen nu zij binnen 7 jaar de asbestdaken van hun woning verwijderd moeten hebben.
Circa een half miljoen huishoudens heeft zo’n dak. Die daken beginnen na vijftien à twintig jaar te verweren. Daarom moeten ze voor 2024 allemaal gesaneerd en vervangen zijn, want dan zijn de jongste daken circa 30 jaar. Maar de oudste is al een halve eeuw.

Bewoners hebben geen geld
In de uitzending kwamen de bewoners aan het woord. En zij maken zich grote zorgen. Voor velen is het financieel niet op te brengen, nu niet en ook niet over 7 jaar; het geld hebben ze gewoonweg niet. Niet op de bank maar ook al zouden ze het willen lenen, ook dat zal voor een groot aantal bewoners niet gaan. En huiseigenaren die het wel kunnen betalen kunnen de sanering vaak niet laten uitvoeren omdat ze onderdeel zijn van een rijtjeswoning. Of er is sprake van gemengd koop en huur zijn en zal ook de corporatie moeten meewerken.

Gemeenten onwetend
In de uitzending van Kassa werd ook duidelijk dat gemeenten het laten afweten en maar weinig kunnen doen voor hun bewoners. Uit een enquête van Kassa onder de vijftig grootste gemeenten komt eenzelfde beeld naar voren. Het blijkt dat slechts een handvol gemeenten ervan op de hoogte is waar de grootste risicowijken liggen.

Dit tot groot ongenoegen van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (CEAW). Meer informatie over deze belangroep kunt u vinden op de website www.asbestwoning.nl.

De uitzending van Kassa kun u hier terugkijken.