augustus 15 2017 0Comment

Subsidie voor verwijderen asbestdak

Tot en met 2019 kun je subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. De overheid stimuleert de verwijdering van asbestdaken omdat ze een risico vormen voor de gezondheid. Vanaf 2024 geldt er dan ook een verbod op asbest in de buitenlucht.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet milieu- en gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Asbest is een kankerverwekkende stof en verspreiding van en blootstelling aan asbest moet worden vermeden. Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen.Het verbod geldt voor alle gebouwen met dakbedekking zoals asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, en ook niet voor de volgende materialen aan de buitenkant: boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij het vervangen van je dak.

Subsidie voor verwijderen asbestdak

Bij het laten verwijderen van een asbestdak kun je tot en met 2019 aanspraak maken op een subsidie van 4,50 euro per vierkante meter. Kijk voor alle voorwaarden, meer informatie en het aanvragen van de subsidie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoe herken je een asbestdak?

Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur. Bij hechtgebonden asbestproducten is dit soms lastig te zien omdat de asbest vastzit in een ander materiaal, meestal cement. Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. Verder zegt de leeftijd van het materiaal iets over of er asbest in kan zitten of niet. Tot 1983 werden producten met los asbest (zoals vloerzeil, isolatiekoord) verkocht. Hechtgebonden asbest (golfplaten, plafondplaten) is sinds 1993 verboden.Alleen met een microscoop kan je met zekerheid zien of ergens asbest in zit. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan voor jou nagaan of in jouw woning asbest zit. Dit onderzoek kost geld. Bedrijven vind je via de website van Ascert.

Update juli 2017

In de zomer van 2017 is bekendgemaakt dat het formaat dak geen voorwaarde meer is voor de subsidie. Het dak mag dus kleiner zijn dan 35 m2. Bekijk de voorwaarden voor subsidie.

BRON: Milieucentraal