september 26 2017 0Comment

ASR wil dat boeren sneller asbest saneren tegen hogere premie

ASR-klanten met een milieuschadeverzekering (MSV) en een asbestdak moeten uiterlijk in 2020 een saneringsplan hebben opgesteld. Doen ze dat niet, dan is schade door asbest niet langer verzekerd. Binnen drie jaar daarna moet alle asbest van de verzekerde objecten verwijderd zijn, eerder dan de wet voorschrijft. De premie van de verzekering gaat bovendien een aantal keer over de kop.

Adviseurs zijn geïnformeerd over een nieuwe risicobeoordeling voor klanten met een MSV. Het gaat vooral om agrarische klanten. In veel boerenbedrijven is asbest aanwezig in dak- en gevelbeplating. De verzekeraar schrijft dat hij wordt geconfronteerd met een stijging van de schadelast. Verwacht wordt dat die stijging in de toekomst doorzet. “Daarnaast worden er extra kosten gemaakt bij de behandeling van schades met asbest.”

Substantiële premietoeslag

Een woordvoerder van ASR bevestigt dat dit reden is “een substantiële premietoeslag voor asbest” te rekenen. Hoeveel ‘substantieel’ is kan de verzekeraar niet zeggen. Dat hangt onder andere af van de hoeveelheid asbest op het terrein. Uit het schrijven aan adviseurs valt op te maken dat voor sommige boeren de premie de komende jaren 12 keer zo hoog wordt.

Voor een hoeveelheid tot 200 m2 geldt een toeslag van € 250 per jaar, tot 1.000 m2 is die € 1.250 en tot 2.000 m2 betalen klanten € 1.500. Bij een groter asbestoppervlak maakt ASR een premieberekening op maat.

Aanvullende voorwaarden

Naast een hogere premie stelt ASR voor voortzetting van de MSV extra eisen. Uiterlijk één jaar na de volgende vervaldatum, per 2019 of 2020, moet een asbestinventarisatie zijn uitgevoerd en een door de klant ondertekend saneringsplan zijn ingediend. Dat asbestsaneringsplan heeft een looptijd van drie jaar. De asbestdekking van de MSV loopt na die tijd af, per 2022 of 2023 dus. Dat is één à twee jaar eerder dan dat de overheid verplicht. In 2024 zijn asbestdaken verboden. Zodra klanten hun asbest hebben gesaneerd, vervalt de premietoeslag. Nieuwe klanten vraagt ASR direct om een asbestsaneringsplan.

ASR saneert zelf ook

ASR saneert zelf overigens ook vlotter dan dat wetgeving oplegt. De verzekeraar is al bezig al het zichtbare asbest te verwijderen uit de stallen en bedrijfswoningen die op agrarische gronden staan die in bezit zijn van ASR. “We streven ernaar om alle opstallen op onze grond waar wij eigenaar van zijn in 2020 asbestveilig te maken. Dat houdt in dat al het zichtbare asbest is verwijderd”, laat een woordvoerder weten.

BRON : amweb.nl