Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor stoffen die zijn opgebouwd uit natuurlijke mineralen bestaande uit hele fijne vezels. Het is in de vorige eeuw veelvuldig gebruikt in gebouwen en objecten vanwege de gunstige eigenschappen van asbest. Het is namelijk erg sterk, slijtvast, is bestand tegen hoge temperaturen, logen en zuren en werkt ook isolerend. Tevens kon men er gemakkelijk en goedkoop aankomen. Asbest kan worden onderverdeeld in twee hoofdstructuren; Hechtgebonden en Niet- hechtgebonden. Deze onderverdeling heeft te maken met het bindmiddel waarin het asbest zit verwerkt. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig verankerd in het bindmiddel, mits deze niet beschadigd of verweerd is (denk hierbij aan bijvoorbeeld golfplaten op een dak, in dit geval is het bindmiddel cement). Bij niet- hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet of nauwelijks verankerd in het bindmiddel, waardoor de kans bestaat dat de asbestvezels vrij komen uit het bindmiddel. Een goed voorbeeld hiervan zijn brandwerende platen in bijvoorbeeld CV-ruimten, of spuitasbest over draagbalken.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor stoffen die zijn opgebouwd uit natuurlijke mineralen bestaande uit hele fijne vezels. Het is in de vorige eeuw veelvuldig gebruikt in gebouwen en objecten vanwege de gunstige eigenschappen van asbest. Het is namelijk erg sterk, slijtvast, is bestand tegen hoge temperaturen, logen en zuren en werkt ook isolerend. Tevens kon men er gemakkelijk en goedkoop aankomen. Asbest kan worden onderverdeeld in twee hoofdstructuren; Hechtgebonden en Niet- hechtgebonden. Deze onderverdeling heeft te maken met het bindmiddel waarin het asbest zit verwerkt. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig verankerd in het bindmiddel, mits deze niet beschadigd of verweerd is (denk hierbij aan bijvoorbeeld golfplaten op een dak, in dit geval is het bindmiddel cement). Bij niet- hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet of nauwelijks verankerd in het bindmiddel, waardoor de kans bestaat dat de asbestvezels vrij komen uit het bindmiddel. Een goed voorbeeld hiervan zijn brandwerende platen in bijvoorbeeld CV-ruimten, of spuitasbest over draagbalken.

Toepassingen

Door zijn gunstige eigenschappen is asbest veelvuldig toegepast in de bouwsector. Met name in fabrieken, scholen, flats, woningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en schuren. In 80% van de gebouwen die vóór 1980 zijn gebouwd komt asbest voor. Daarnaast komt het ook veel voor in objecten. Hierbij kunt U denken aan schepen, treinen en auto’s. Wereldwijd zijn er ruim 3500 verschillende toepassingen van asbest bekend.

Toepassingen

Door zijn gunstige eigenschappen is asbest veelvuldig toegepast in de bouwsector. Met name in fabrieken, scholen, flats, woningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en schuren. In 80% van de gebouwen die vóór 1980 zijn gebouwd komt asbest voor. Daarnaast komt het ook veel voor in objecten. Hierbij kunt U denken aan schepen, treinen en auto’s. Wereldwijd zijn er ruim 3500 verschillende toepassingen van asbest bekend.

Risico’s van asbest

Aan de blootstelling aan asbest kleven grote risico’s. De gevolgen van deze blootstelling zijn echter niet direct te merken. De ingeademde asbestvezels kunnen zich namelijk hechten in de longblaasjes, waar ze jaren lang kunnen blijven zitten. Daar kunnen ze ontstekingen veroorzaken, die vormen van kanker kunnen induceren. Tevens is er na blootstelling kans op het ontwikkelen van stoflongen (asbestose). Deze gevolgen komen vaak pas na vele tientallen jaren tot uiting. Hoe groot de kans is op ziekte hangt af van de langdurigheid van de blootstelling en de grootte van de asbestvezels. Inademen van de vezels kan alleen worden voorkomen door het dragen van speciaal gekeurde adembescherming. Gewone mondkapjes bieden dus geen bescherming tegen asbestvezels.

Risico’s van asbest

Aan de blootstelling aan asbest kleven grote risico’s. De gevolgen van deze blootstelling zijn echter niet direct te merken. De ingeademde asbestvezels kunnen zich namelijk hechten in de longblaasjes, waar ze jaren lang kunnen blijven zitten. Daar kunnen ze ontstekingen veroorzaken, die vormen van kanker kunnen induceren. Tevens is er na blootstelling kans op het ontwikkelen van stoflongen (asbestose). Deze gevolgen komen vaak pas na vele tientallen jaren tot uiting. Hoe groot de kans is op ziekte hangt af van de langdurigheid van de blootstelling en de grootte van de asbestvezels. Inademen van de vezels kan alleen worden voorkomen door het dragen van speciaal gekeurde adembescherming. Gewone mondkapjes bieden dus geen bescherming tegen asbestvezels.

Wet en Regelgeving

Vaak is onduidelijk wanneer men een inventarisatie nodig heeft. Als er sprake is van verbouwing, renovatie of (totaal)sloop van een gebouw gebouwd vóór 1 Juli 1993, dan is een asbestinventarisatie verplicht voor zowel particulier als bedrijf. Mocht er uit het inventarisatierapport blijken dat er asbest aanwezig is, dan dient dit door een volgens Bijlage XIIIa (voormalig SC530) gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Voor particulier gelden er echter uitzonderingen.

 

 

Wanneer er sprake is van een van de twee volgende werkzaamheden, dan mag U als particulier het asbest zelf verwijderen*:

1. Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel;
2. Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

*Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er enkele regels verbonden zijn aan het zelf verwijderen van asbest (sloopmelding doen bij gemeente, dragen van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen).

Voor beide genoemde werkzaamheden heeft U geen asbestinventarisatie nodig als U het asbest zelf verwijderd. Mocht U de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren, dan is een asbestinventarisatierapport wél verplicht. Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. Dit is opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

 

Wet en Regelgeving

Vaak is onduidelijk wanneer men een inventarisatie nodig heeft. Als er sprake is van verbouwing, renovatie of (totaal)sloop van een gebouw gebouwd vóór 1 Juli 1993, dan is een asbestinventarisatie verplicht voor zowel particulier als bedrijf. Mocht er uit het inventarisatierapport blijken dat er asbest aanwezig is, dan dient dit door een volgens Bijlage XIIIa (voormalig SC530) gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Voor particulier gelden er echter uitzonderingen.

 

 

Wanneer er sprake is van een van de twee volgende werkzaamheden, dan mag U als particulier het asbest zelf verwijderen*:

1. Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel;
2. Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

*Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er enkele regels verbonden zijn aan het zelf verwijderen van asbest (sloopmelding doen bij gemeente, dragen van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen).

Voor beide genoemde werkzaamheden heeft U geen asbestinventarisatie nodig als U het asbest zelf verwijderd. Mocht U de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren, dan is een asbestinventarisatierapport wél verplicht. Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. Dit is opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.