Categorie: asbest

ASR wil dat boeren sneller asbest saneren tegen hogere premie

ASR-klanten met een milieuschadeverzekering (MSV) en een asbestdak moeten uiterlijk in 2020 een saneringsplan hebben opgesteld. Doen ze dat niet, dan is schade door asbest niet langer verzekerd. Binnen drie jaar daarna moet alle asbest van de verzekerde objecten verwijderd zijn, eerder dan de wet voorschrijft. De premie van de verzekering gaat bovendien een aantal […]

Subsidie voor verwijderen asbestdak

Tot en met 2019 kun je subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. De overheid stimuleert de verwijdering van asbestdaken omdat ze een risico vormen voor de gezondheid. Vanaf 2024 geldt er dan ook een verbod op asbest in de buitenlucht. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet milieu- en gezondheidsproblemen door […]

asbestinventarisatie blijham

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. Gebouweigenaren zullen deze daken voor die tijd op eigen kosten moeten laten verwijderen.  “We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken”, aldus staatssecretaris Mansveld, die het voorstel indiende. Mansveld wil met de maatregel voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. “Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken […]

asbestinventarisatie winschoten

Asbest gevonden tijdens een renovatie: wat nu?

Allereerst: wat is asbest eigenlijk. Asbest komt van het Griekse woord Asbestos en betekent onverwoestbaar. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal vezelachtige materialen die voorkomen in de natuur. Het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en makkelijke te mengen met andere materialen. Om die reden was het een enorm populair en veel toegepast materiaal. Beschadigd […]

Call Now Button