Categorie: Asbestverwijdering

Inzet drone om asbestdaken te inspecteren

DroneZo gebeurde het dat onze inspecteur tijdens een onaangekondigde audit bij een bedrijf in de provincie Groningen zo maar een drone boven een oude schuur zag hangen. De deskundig inventariseerder asbest (DIA)  van de betreffende onderneming gebruikt de vliegende camera om naar asbest te zoeken. Behendig bedient hij het kleine apparaat alle kanten op in […]

Asbestplan sneuvelt: asbestdaken worden nog niet verboden

Het plan om asbestdaken per 2028 te verbieden is gesneuveld. Er is te weinig draagvlak in de Senaat voor het verbod. De senatoren vinden het plan om asbest op daken te verbieden, vooral te duur voor huiseigenaren. Het plan was om per 2028 asbest op daken van huizen, gebouwen en schuurtjes te verbieden. Maar het plan […]

Goedkoop lenen voor het weghalen van asbestdaken Drenthe komt met een speciale asbestsaneringslening

ASSEN – Drenthe is de eerste provincie die met een asbestsaneringslening komt. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking moeten deze voor die tijd verwijderen. Om dat proces te versnellen komt er nu een speciale regeling van een lening met lage rente: 1,5 procent. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen […]

asbestinventarisatie oost groningen

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Budget en looptijd Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2019 17.00 uur. Voor 2017 is […]

asbestinventarisatie blijham

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. Gebouweigenaren zullen deze daken voor die tijd op eigen kosten moeten laten verwijderen.  “We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken”, aldus staatssecretaris Mansveld, die het voorstel indiende. Mansveld wil met de maatregel voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. “Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken […]

asbestverwijdering blijham

Gemeenten laten het afweten in aanpak verwijdering asbestdaken

De meeste grote gemeenten hebben geen idee waar in hun regio asbestdaken liggen, laat staan of die een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dat blijkt uit een enquête die Kassa heeft gedaan onder de 50 grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben slechts 8 de asbestdaken op woningen in kaart. […]

Call Now Button