Asbestplan sneuvelt: asbestdaken worden nog niet verboden

Het plan om asbestdaken per 2028 te verbieden is gesneuveld. Er is te weinig draagvlak in de Senaat voor het verbod. De senatoren vinden het plan om asbest op daken te verbieden, vooral te duur voor huiseigenaren. Het plan was om per 2028 asbest op daken van huizen, gebouwen en schuurtjes te verbieden. Maar het plan is zojuist gesneuveld in de Eerste Kamer; een ruime meerderheid is tegen de nieuwe asbestplannen. Plan aangepast Het kabinet deed dinsdagochtend nog een ultieme poging om het asbestverbod door de Eerste Kamer te krijgen, maar die handreiking bleek dus kansloos. In het oorspronkelijke plan, dat vorig jaar in de Tweede Kamer een ruime meerderheid kreeg, stond dat het verbod al per eind 2024 in zou gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) wijzigde dat op het laatste moment en besloot dat het verbod pas per 2028 in zou gaan. Maar ook daarmee wist ze kritische partijen niet te overtuigen. Veel kritiek Naar schatting hebben 400.000 panden een asbestdak, ongeveer 100.000 daarvan zijn huizen. Een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 is één van de aanleidingen geweest om de wet te maken. Dat rapport stelde dat er veel strengere eisen moesten worden gesteld aan asbestverwijdering, omdat de risico’s veel groter zijn dan tot dan toe was aangenomen. De raad heeft in 2010 geen uitspraken gedaan over het nut of de noodzaak van een verbod op asbesthoudende daken. Kritiek op de wet Er klonk al jaren veel kritiek op de wet. Zo heeft Vereniging Eigen Huis grote bezwaren ‘tegen de wijze waarop honderdduizenden eigenaren van een woningen met asbesthoudende dakbedekking bij wet gedwongen dreigen te worden om de komende jaren hun dak te vervangen.’ De Rotterdamse Miranda Schell noemt de wet een ‘ware nachtmerrie’. Haar huis zit vol met asbest. “Het kost ons 60.000 euro om ons huis te saneren. Van de zotte. We hebben helemaal niet het geld om dat te betalen.” Frits Wester over de Eerste Kamer Politiek commentator Frits Wester: “Het aantal wetsvoorstellen dat de Eerste Kamer verwerpt is best klein. Vanaf de Tweede Wereldoorlog waren dat er, inclusief initiatiefwetsvoorstellen uit de Kamer, 72. Vanaf 2011 zijn er 10 wetsvoorstellen van de regering verworpen. Dan is 2 op één dag best opvallend, want naast de asbestwet werd ook een wet over de woonplaats van wethouders en gedeputeerden vandaag verworden. En gisteren strandde het voorstel voor renteverhoging op de studielening nog.” Wester vervolgt: “Als het gaat het verbod op asbestdaken heeft de Eerste Kamer precies gedaan waar de Senaat voor is. Ook al vindt vrijwel iedereen in de Eerste Kamer dat we op termijn van die daken af moeten, de senatoren hebben heel goed gekeken naar de kwaliteit van die wet. Is die juridisch waterdicht, uitvoerbaar, handhaafbaar en betaalbaar? Op al die punten waren er grote twijfels.” “Er moet nu een nieuw en beter voorstel komen. De discussie is na vandaag dan ook niet gesloten. Overigens verwacht ik wel dat er de komende jaren meer wetsvoorstellen in de Senaat zullen sneuvelen nu de coalitie haar meerderheid kwijt is. Dan zullen vooral politieke motieven meespelen.” Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4734501/asbestplan-sneuvelt-asbestdaken-worden-voorlopig-nog-niet-verboden?amp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *