Heeft u een asbestinventarisatierapport nodig?

Asbestinventarisatie

Heeft U het vermoeden dat er in uw pand asbesthoudende toepassingen of materialen zijn verwerkt, dan bent U bij ons aan het juiste adres! Wij brengen deze risico’s graag voor U in kaart. Na de inventarisatie ontvangt U van ons een heldere rapportage, welke U een volledig beeld geeft van alle aanwezige en verdachte asbestbronnen. Uit deze rapportage blijkt om welke risicoklasse(n) en soort(en) asbest het gaat.

Wet en Regelgeving

Tevens is een asbestinventarisatie conform Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 (voormalig SC540) verplicht wanneer het object of gebouw van voor 1 Juli 1993 wordt verbouwd, gerenoveerd of gesloopt. Daarnaast adviseren wij U om bij de aan-of verkoop van een woning een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dit zorgt er voor dat U niet voor eventuele onvoorziene saneringskosten komt te staan.

Particulier en Zakelijk

Buist asbestinventarisatie en adviesbureau is een conform Bijlage XIIIa gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Wij hebben de kennis en kunde om inventarisaties voor zowel particulier als bedrijf, woningcorporaties of overheidsinstellingen zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren. Voor calamiteiten zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Wie zijn wij?

Buist asbestinventarisatie en adviesbureau is een dynamisch bedrijf en daardoor een gedegen kennis van zaken heeft. Wij streven naar een nette en correcte samenwerking met opdrachtgever, uitvoerder en derden. Daarnaast dragen wij er zorg voor dat wij onze inventarisaties en adviezen steeds volgens de nieuwste wet- en regelgeving uitvoeren. Wij zijn een conform Bijlage XIIIa (voorheen SC540) gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Waarom kiezen voor ons?

Procescertificaat Asbestinventarisatie (Bijlage XIIIa) & Persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (SC-560)
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie & Persoonscertificaat Inventariseerder Asbestinventarisatie  (DIA)

Doordat wij recent zijn gecertificeerd, is onze kennis gebaseerd op de nieuwste wet- en regelgeving.

Wij stellen een duidelijk en volledig rapportage op. Daarnaast hanteren wij de nieuwste inventarisatiesoftware, waardoor we snel en efficiënt kunnen werken.

24/7 Asbest Calamiteiten Service bereikbaar op: 06 22 70 83 31