Wat is asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie is een cruciale stap in het beheren van asbestrisico's in gebouwen en constructies. Bij Buist Asbestinventarisatie & Adviesbureau voeren we gedetailleerde onderzoeken uit om de aanwezigheid van asbest in uw pand vast te stellen. Dit proces omvat niet alleen een fysiek bezoek en inspectie van het pand, maar ook het raadplegen van bouwtekeningen, eerdere rapportages en gesprekken met gebouwbeheerders. Waar nodig nemen we monsters van materialen om te analyseren op asbest en de resultaten worden vastgelegd in een uitgebreid asbestrapport​.


Waarom asbestinventarisatie belangrijk is

Asbest, eenmaal veelgebruikt in de bouw, is nu bekend om zijn gezondheidsrisico's. Onze inventarisatie helpt bij het identificeren van potentiële risico's, zodat u de juiste stappen kunt nemen voor sanering of beheer. Dit is vooral belangrijk voor panden gebouwd voor 1 januari 1994, aangezien de Nederlandse wetgeving een asbestinventarisatie verplicht stelt voorafgaand aan renovatie- of sloopwerkzaamheden.


Soorten Asbestinventarisatie

We bieden verschillende typen asbestinventarisaties aan:

  • Type A Onderzoek: Niet of licht destructief onderzoek, gericht op visuele inspectie en monstername. Dit is essentieel voor het vaststellen van de aanwezigheid van asbest, met name in het kader van de verkoop of aankoop van een pand​​.
  • Type B Onderzoek: Aanvullend destructief onderzoek, nodig wanneer asbest vermoed wordt in niet direct zichtbare delen van het bouwwerk. Dit type is vaak vereist bij renovatie- of sloopplannen​.


Het Belang van Gecertificeerde Asbestinventarisatie

Ons team van deskundige inspecteurs is volledig gecertificeerd en ervaren. We garanderen dat elke asbestinventarisatie zorgvuldig en volgens de laatste regelgeving wordt uitgevoerd. De inventarisatie geeft u duidelijkheid over de aanwezigheid en locatie van asbest in uw pand, wat essentieel is voor het plannen van verdere stappen en het vermijden van onvoorziene kosten en gezondheidsrisico's.